Strona główna

Prof. dr hab. Henryk Zieliński, kierownik Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, koordynator naukowy projektu:

W polskiej tradycji pozycja chleba była zawsze nadrzędna. Dziś pieczywo będące u podstaw tzw. piramidy żywieniowej  znalazło się na celowniku z powodu wzrostu zainteresowania jego pozytywnym wpływem na zdrowie człowieka. W dobie postępu technologicznego z jednej strony, z drugiej zaś powrotu do tradycyjnych produktów piekarskich, należy znaleźć właściwe proporcje pomiędzy zachowaniem wysokiej pozycji chleba a uznaniem przez konsumentów. Pierwszym krokiem do opracowania  produktów piekarniczych o właściwościach prozdrowotnych jest pełna symbioza pomiędzy polską tradycyjną technologią piekarską, uwzględniającą upodobania Polaka, a transferem wiedzy do piekarstwa. Tylko rozwój i postęp może zapewnić sukces polskiemu piekarstwu, co w konsekwencji będzie prowadziło do oczekiwanej zmiany zachowania konsumentów i tym samym poprawy nawyków żywieniowych społeczeństwa.